Home   |   Login
 
[공모전] 제2회 (사)한국장애인인권포럼 유니버설디자인 공모전
 작성자 : 아짱
작성일 : 2007-10-11  

  주최   사단법입 한국장애인인권포럼
  후원/협찬   보건복지부, 현대자동차(주), (주)다음커뮤니케이션, 한겨레신문,
  한국디자인진흥원, (사)한국디자인단체총
  접수기간   2007. 10. 04 ~ 2007. 10. 30
  홈페이지   http://www.ableforum.com
  연락처   02-6333-7119
 
 
 
공모요강

   
000